دریافت بوک پسران آسمان


معرفی بوک پسران آسمان

بوک پسران آسمان به صورت کامل و با بیانی دلنشین به معرفی احکام فقهی و دینی برای پسران می‌پردازد.

در بخشی از بوک پسران آسمان می‌خوانیم:

یک چیز خیلی بدی مد شده. اینکه می‌دانیم بعضی کارها از نظر دین اسلام «حرام» است. اما خیلی کوچک حساب‌شان می‌کنیم و مثلا می‌گوییم: «من نمازم هیچوقت ترک نمی‌شه، حالا به خاطر چند لاخ ریش خدا منو جهنم نمی‌فرسته». یا اینکه «یه شب که هزار شب نمی‌شه و از این جور توجیه‌های بی‌سر‌و‌ته.»

این‌طور حرف‌های بی‌اهمیت، نشان دادن معصیت است. بله، خدا کریم و بخشنده است. ما باید همیشه به خدا امیدوار باشیم. اما این که ما جسارت کنیم و هر کاری می‌خواهیم بکنیم و بگوییم خدا می‌بخشد، کلاه گذاشتن سر خود است.

حضرت علی (ع) می‌فرمایند: بدترین و شدیدترین گناه، گناهی است که انجام دهنده‌اش آن را کوچک بداند. مثلا بعضی‌ها نامحرم‌ها را درجه‌بندی می‌کنند. نامحرم‌های غریبه را خیلی نامحرم می‌دانند و نامحرم‌های فامیل و آشنا را یک ذره نامحرم می‌دانند. در حالی که همه نامحرم‌ها به یک اندازه نامحرمند. کوچک شمردن گناه، وسوسه شیطان است.

کلمات کلیدی: احکام پسران، دریافت احکام پسران، احکام نوجوانان ویژه پسران، دریافت بوک احکام پسران آفتاب، احکام اسلام پسران، احکام نوجوانان پسر، احکام پوشش مردان، حکم شرعی پوشش مردان، پوشش مردان در اسلام، احکام شرعی پسران،