دریافت بوک چکید‌ه‌ی مجموعه‌ی مقالات دوازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران


دریافت بوک چکید‌ه‌ی مجموعه‌ی مقالات دوازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

معرفی بوک چکید‌ه‌ی مجموعه‌ی مقالات دوازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران


بوک چکیده‌ی مجموعه مقالات دوازدهمین گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، شامل 12 جلد بوک جدا از هم است که براساس نام نویسندگان تقسیم‌بندی شده و یک جلد مجموعه چکیده مقالات می‌باشد.


این مجموعه به کوشش دکتر خلیل بیگ زاده دبیر علمی گردهمایی، دکتر الیاس نورایی دبیر اجرایی گردهمایی و دکتر عبدالرضا نادری‌فر معاون دبیر اجرایی گردهمایی از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه و همت دبیرخانه‌ی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی شعبه‌ی کرمانشاه در دانشگاه رازی آماده شده و فایل PDF آن توسط دبیرخانه گردهمایی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. امید داریم که این مجموعه بتواند به عنوان مرجعی مناسب در پژوهش‌های بعدی پژوهشگران در زمینه‌ی زبان و ادبیات فارسی نقش ارزنده‌ای داشته‌ باشد.

کلمات کلیدی: همایش ترویج زبان و ادبیات فارسی کرمانشاه، دوازدهمین همایش ترویج زبان فارسی، بوک ترویج زبان و ادب فارسی، مقالات ترویج زبان و ادب فارسی، مجموعه مقالات

دریافت بوک چکید‌ه‌ی مجموعه‌ی مقالات دوازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراناین بوک را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.