دریافت بوک کارآفرینی


معرفی بوک کارآفرینی

بوک کارآفرینی از مجله ویستا به بررسی شاخه‌ای از علم مدیریت می‌پردازد. امروزه کارآفرینی به عنوان یک استراتژی کارآمد برای رویارویی با مشکلات فراروی جوامع از جمله بیکاری و آثار و تبعات سهمگین آن‌ها و نیز یکی از مهمترین راهکارهای برون رفت از فضای بسیار بغرنج و پیچیده‌ی اقتصادی مورد اهتمام و عنایت ویژه‌ی جوامع و افراد و مجامع علمی-دانشگاهی واقع گردیده است.

در قسمتی از بوک کارآفرینی می‌خوانیم:

درست کردن یک حاشیه رقابتی در ساختار کسب و کار برای موفقیت دراز مدت خیلی اهمیت دارد. بعضی روش‌هایی که می‌توان این حاشیه‌ها را بدست آورد عبارتند از:بیشتر از رقبای خود بدانید، محصولی را تولید کنید که تقلید ازآن خیلی سخت یا غیرممکن باشد، تولید یا پخش آن را کاراتر کنید، مکان بهتری را انتخاب نمایید و یاخدمات بهتری به مشتریان بدهید.

از اسرارکسب و کارتان محافظت کنید. این‌ها اطلاعات محرمانه‌ای هستندکه برای شما مزیت رقابتی در بازار ایجاد می‌کنند. باید کاری کنید که اطلاعات شما محرمانه بمانند. مثلاً اسناد را با کلمه‌ی “محرمانه” علامت بزنید یا برای رایانه‌ها رمز ورود بگذارید.

عکس‌العمل سریع در برابر خبرهای بد یکی دیگر از این روش‌هاست. وقتی که می‌بینید کسب و کارتان با مشکل مواجه شده است باید با یک طرح جدید به سراغ آن بروید. مثلاً محل دفترکارتان را تغییر دهیدیا محصول و خدمات جدید معرفی کنید ویا یک راه بهتر برای ارتباط با مشتری پیدا کنید.

کلمات کلیدی: دریافت بوک کارآفرینی، مراحل فرایند کارآفرینی، روش های کارآفرینی، ایده های کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، انواع مدل های کارآفرینی سازمانی، ابعاد کارآفرینی سازمانی، مدیریت، دریافت بوک مدیریت،