دریافت بوک گوجه فرنگی، مطالب کمتر گفته شده


معرفی بوک گوجه فرنگی، مطالب کمتر گفته شده


بوک گوجه فرنگی، مطالب کمتر گفته شده حاوی نکات جدیدی است که حاصل پژوهش‌های اخیر متخصصین این حوزه بوده و در آن از مطالب تکراری و متداول کاشت و داشت و برداشت خودداری شده است. این بوک به عنوان مکمل می‌تواند در کنار سایر کتب عمومی کشت گوجه مورد استفاده قرار گیرد.


کشاورزی حفاظتی، روشی است که در آن از حداقل مقدار مواد شیمیایی اعم از کود‌ها و آفت‌کش‌ها و تنظیم‌کننده‌ها‌ی رشد به نحوی استفاده می‌شود که بیشترین حاصل را داشته باشد. پایین بودن سطح تولیدات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه مثل ایران نسبت به کشورهای پیشرفته و مشکلات زیست‌محیطی، هزینه‌های بالای تولید و تخریب خاک و طغیان آفات و بیماری‌های حاصل از مصرف بی‌رویه ترکیبات شیمیایی، متخصصان را به سمت توسعه کشاورزی کم‌نهاده سوق داده است.


برای تحقق این امر سالانه در کشور مطالعات فراوانی در دانشگاه‌ها در حال انجام است و ماحصل آن در مجلات و کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی ارائه می‌شود. در مجموعه بوک‌های “مطالب کمتر گفته شده” سعی شده فارغ از ذکر مطالب عمومی و کلی کاشت، داشت و برداشت صرفا به ارائه دستاوردها و نکاتی پرداخته شود که رعایت آن‌ها بتواند با حداقل هزینه بیشترین صرفه اقتصادی را داشته باشد.


در بخشی از بوک گوجه فرنگی، مطالب کمتر گفته شده می‌خوانید:


لکه موجی گوجه در اثر گونه‌های جنس آلترناریا به وجود می‌آید که از بیماری‌های مهم این محصول در جهان از جمله ایران است. این بیماری در شرایط اپیدمی خسارت چشمگیری وارد می‌کند. استفاده از قارچ‌کش‌ها روش سریع کنترل بیماری در حالت فراگیری است .


کمینه و بیشینه رطوبت نسبی و درجه حرارت روزانه ارتباط معنی‌داری با میزان اسپورها داشتند و مهم‌ترین عوامل پیش‌بینی‌کننده

بیماری آلترناریا تعیین می‌شوند. محلول‌پاشی عصاره متانولی بابونه آلمانی با غلظت ۵۰۰۰ ppm اثر بازدارندگی قابل توجهی روی قارچ آلترناریا سولانی دارد و شعاع پرگنه‌های آن را در آزمایشگاه حدود ۴۶% کاهش می‌دهد. بهترین دما رشد قارچ فوزاریوم عامل پژمردگی گوجه فرنگی ۲۴ درجه سانتی گراد است.

کلمات کلیدی: گوجه فرنگی، دریافت بوک کشاورزی، مطالب کشاورزی، دریافت بوک درباره گوجه فرنگی، کشت گوجه فرنگی، خاک مناسب برای کشت گوجه فرنگی، نحوه کاشت بذر گوجه فرنگی در گلدان، تهیه بذر گوجه فرنگی، کاشت گوجه فرنگی گیلاسی در گلدان، کاشت گوجه فرنگی در زمستان، کاشت گوجه فرنگی در گلخانه، آبیاری گوجه فرنگی، گوجه فرنگی pdf،