دریافت بوک یک سبد آسمانبوک یک سبد آسمان به قلم مهدی خدامیان آرانی به تحریر در آمده است.


هرگز آن شب از یادم نمى‌رود. شبى که مهمان استاد خود بودم. او رو به من کرد و گفت: «تو باید قرآن را مثل بوک درسى بدانى و آن را مطالعه کنى. تا کى مى‌خواهى فقط قرآن تلاوت کنى؟ وقت آن رسیده است که به فهم قرآن رو بیاورى».


این سخن مرا به فکر فرو برد، بیست بهار از عمرم مى گذشت و من بارها قرآن را ختم کرده بودم، امّا براى یک بار آن را مطالعه نکرده بودم. وقتى به خانه آمدم قرآن را برداشتم و بوسیدم، گویا دفعه اوّلى بود که مى‌خواستم آن را مطالعه و در مورد آن فکر کنم.


آشنایى من با قرآن بیشتر و بیشتر شد و از شیرینى پیام‌هاى آن لذّت بردم. همیشه با خود فکر مى‌کردم اى کاش جوانان ما با پیام‌هاى قرآن، انس بیشترى داشتند تا این که تصمیم گرفتم در این زمینه، بوکى بنویسم. هدف من این بود که دوستان خود را با مفاهیم قرآن بیشتر آشنا سازم. اکنون این بوک را تقدیم شما مى‌کنم.

این آغاز راهى است که در پیش دارم و مى‌دانم شما مرا در این مسیر یارى خواهید کرد، مسیرى که به باغِ آشنایى با قرآن مى‌رسد.

کلمات کلیدی: علوم قرآنی، بوک های علوم قرأنی، تدریس قرآن، خداشناسی در قرآن، آشنایی با قرآن، شناخت قرآن، قرآن شناسی، رمضان

دریافت بوک یک سبد آسماناین بوک را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.