دریافت فصلنامه علمی حقوقی قانون یار – دوره چهارم


معرفی فصلنامه علمی حقوقی قانون یار – دوره چهارم – زمستان ۱۳۹۶


در فصلنامه علمی حقوقی قانون یار – دوره چهارم – زمستان ۱۳۹۶، به تفسیر مباحثی چون مسئولیت دولت‌ها، حقوق بین‌الملل دریاها و شهدای ترور در حقوق ایران و بین‌الملل با سطح علمی و کیفی بالایی پرداخته شده است.


عناوین مطرح شده در شماره چهارم فصلنامه قانون‌یار:


سخن سردبیر

بهنام اسدی

بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی

وحید خسروی

دکتر افشین جعفری

حقوق شهدای ترور از منظر ایران و حقوق بین‌الملل

فروزان لطفی

فاطمه آریافر

عقد صلح در مقام بیع

دکتر سید ابراهیم موسوی

محسن علی نژادی

نقش فرهنگ در پیشگیری از جرم

سعید شاه پور جانی

حقوق دیپلماتیک در اسلام

آریا عزیزی

جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری اجتماعی

محمد صبح دل

ابهامات و موانع قانونی حقوق شهروندی

اکبر شهریاری

دیوان بین‌المللی دادگستری، مسائل انتخاب شده مسئولیت دولت

محمد کاویانی طالقانی مقدم

راه‌های مقابله و جلوگیری از فرار مالیاتی

محمد رضایی سیابیدی

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

علیرضا رضایی سیابیدی

استنباط احکام قصص از شرایع گذشته

شکوفه رضایی سیابیدی

دکتر عبدالله غلامی

عوامل مؤثر جرم زا در ارتکاب جرم قاچاق کالا

دکتر علی رزمان

مسئولیت دولت‌ها و جرائم بین المللی

آیدا برزگر

نقش پلیس در پیشگیری از جرائم

عباس درویشی

تحلیل حقوق بین‌الملل دریاها با نگاهی بر جایگاه ایران در زمینه بین‌الملل

فریده صوفی

کلمات کلیدی: مجله حقوق، مجله قانون، فصلنامه حقوق، دریافت بوک حقوق، دریافت مجله حقوق، حقوق در ایران، حقوق بین المللی، حقوق اداری، دریافت مجله حقوق، دریافت مجله تخصصی حقوق، مجله قانون یار،