دریافت مجله گیم آور – شماره اول


معرفی مجله گیم آور – شماره اول


نشریه گیم آور – شماره اول منتشر شد. گیم آور اولین نشریه چاپی، الکترونیکی تخصصی بازی در دانشگاه‌های کشور است.


در این شماره با مطالبی چون اخبار بازی‌های ایرانی، مهم‌ترین اتفاقات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال ۹۶، رویداد گیم جم مشهد، خاطراتی از آن، مقاله آموزشی نظریه سرگرمی در طراحی بازی و مصاحبه با مقام نخست گیم جم مشهد و… رو به‌ رو خواهیم شد.

کلمات کلیدی: نشریه گیم آور، مجله علمی و فرهنگی گیم آور، دریافت شماره اول نشریه گیم آور، دریافت گیم آور، دریافت نشریه گیم آور، مجله بازی های کامپیوتری، ماهنامه کامپیوتر، بازی های ایرانی، بازی های کامپیوتری، بازی های رایانه ای، طراحی بازی،