دریافت مجله گیم آور – شماره دوم


معرفی مجله گیم آور – شماره دوم


نشریه گیم آور – شماره دوم منتشر شد. گیم آور اولین نشریه چاپی، الکترونیکی تخصصی بازی در دانشگاه‌های کشور است.


در این شماره با مطالبی چون اخبار بازی‌های ایرانی، نظریه سرگرمی برای طراحی بازی، نقد و بررسی، پوستر، هفتمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران، پیش‌نمایش بازی قصه بیستون، تاریخچه شکل‌گیری بازی‌های ویدیویی و… رو به‌ رو خواهید شد.

کلمات کلیدی: بازی های رایانه ای، طراحی بازی، نشریه گیم آور، مجله علمی و فرهنگی گیم آور، دریافت شماره دوم نشریه گیم آور، دریافت گیم آور، دریافت نشریه گیم آور، مجله بازی های کامپیوتری، ماهنامه کامپیوتر، بازی های ایرانی، بازی های کامپیوتری،