دریافت مجله گیم آور – شماره چهارم


معرفی مجله گیم آور – شماره چهارم

نشریه گیم آور – شماره چهارم منتشر شد. گیم آور اولین نشریه چاپی، الکترونیکی تخصصی بازی در دانشگاه‌های کشور است.

در این شماره با مطالبی چون اخبار بازی‌های ایرانی، مقاله‌ی چگونه ایده خود را به یک بازی درآمدزا تبدیل کنیم؟ نقد بازی بیداری: خاکسترهای سوزان، نقد بازی شیطان در پایتخت، نقد بازی جی تی: کلوپ سرعت، نقد بازی منچرز، نقد بازی سایچین، مقاله بازی‌سازهای موفق چه کسانی هستند؟، پوستر بازی، مقاله تاریخ انقضاء – تراتئون، تاریخچه شکل‌گیری بازی‌های ویدیویی، معرفی نظام ارزیابی و رده‌بندی سنی بازی‌های ویدیویی رو به‌ رو خواهید شد. همچنین از همه مهم‌تر اینکه مصاحبه‌ی اختصاصی با استودیوی Naughty Dog هم در این شماره موجود هست.

کلمات کلیدی: مجله گیم آور، بازی های رایانه ای، طراحی بازی، نشریه گیم آور، مجله علمی و فرهنگی گیم آور، دریافت شماره دوم نشریه گیم آور، دریافت گیم آور، دریافت نشریه گیم آور، مجله بازی های کامپیوتری، ماهنامه کامپیوتر، بازی های ایرانی، بازی های کامپیوتری،