رزمایش نظامی روسیه در نزدیکی سواحل سوریه در بحبوحه گمانه‌زنیها درباره اقدام نظامی غرب