سرلشکر فیروزآبادی ویلای لواسان را تخلیه کرد و تحویل داد