نام و تصویر 15 سعودی مشکوک به حضور در پرونده مفقودشدن «خاشقچی» منتشر شددر حالی که هنوز اطلاع قطعی از سرنوشت روزنامه‌نگار سعودی در دست نیست اما مدیا‌های ترکیه‌ای ضمن انتشار نام و تصویر 15 سعودی مشکوک به دست داشتن در قتل خاشقچی، جزئیات حیرت‌آوری از این ماجرا نقل می‌کنند.