پربحث‌ترین اخبار نویسنده آکادمی در 21 مردادنقدینگی در چهار سال گذشته دو برابر شد و کاهش یک تا 3 میلیون تومانی قیمت خودرو، ازجمله پربحث‌ترین نیوزهای روز گذشته نویسنده آکادمی بودند.