پربحث‌ترین نیوزهای دیروز نویسنده آکادمیروسیه برای حمله موشکی ما به سوریه آماده باشد، زیر پا گذاشتن مقررات بانک مرکزی جرم تلقی می شود، سکون بازار ارز پس از ۴ ماه هیاهو، ارتش اسرائیل از بیم پاسخ انتقام‌جویانه ایران در بالاترین سطح هشدار قرار گرفت و هشدار شدید روسیه به آمریکا پر بحث ترین نیوزهای دیروز نویسنده آکادمی بود.