دریافت ماهنامه موسیقی شورانگیز – شماره ۵

معرفی ماهنامه موسیقی شورانگیز – شماره ۵ ماهنامه موسیقی شورانگیز – شماره ۵ منتشر شد. این ماهنامه اولین نشریه نخصصی موسیقی اصفهان است. این ماهنامه دربردارنده سرفصل‌های زیر است: سرمقاله (خبرنگار هنری

ادامه مطلب »