دریافت بوک سخنرانی‌های علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

معرفی بوک سخنرانی‌های علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی بوک خلاصه‌ی سخنرانی‌های علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی در طول سال‌های 1388 الی 1391 به قلم

ادامه مطلب »