دریافت بوک فرآیندهای تصفیه آب

معرفی بوک فرآیندهای تصفیه آب بوک فرآیندهای تصفیه آب به قلم محبوبه فروزش به معرفی و بررسی مواردی اعم از فیلتر اسیون، نانوفیلتراسیون، میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز‌ معکوس و الترو‌دیالیز می‌پردازد. در بخشی از

ادامه مطلب »