دریافت بوک زنبیل سرخ (دادنامه حمید بقایی برای دادگاه علنی)

معرفی بوک زنبیل سرخ (دادنامه حمید بقایی برای دادگاه علنی) بوک زنبیل سرخ (دادنامه حمید بقایی برای دادگاه علنی) به قلم فاطمه سادات بخشایش، سخنان، عملکردها و دفاعیات حمید بقایی را از زبان خودش

ادامه مطلب »

دریافت بوک تحلیل اقتصادی سیاست‌های کشاورزی

معرفی بوک تحلیل اقتصادی سیاست‌های کشاورزی بوک تحلیل اقتصادی سیاست‌های کشاورزی به قلم علی شهنوازی، علاوه بر اینکه به موضوع تحلیل اقتصادی سیاست‌های کشاورزی می‌پردازد، با معرفی، برآورد و تحلیل نتایج الگوهای متعدد، می‌تواند

ادامه مطلب »

دریافت بوک اهمیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کسب و کارها

معرفی بوک اهمیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کسب و کارها بوک اهمیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کسب و کارها با بیان تاریخچه‌ی کسب و کار از طریق شبکه‌های اجتماعی و معرفی چند

ادامه مطلب »