دریافت هفته‌نامه خبر سبز – شماره 3

معرفی هفته‌نامه خبر سبز – شماره 3 هفته‌نامه خبر سبز، هفته‌نامه‌ای اقتصادی با رویکرد تحلیل اخبار و ارائه مقالات اقتصادی در زمینه‌های صنعت، بازار سرمایه، کارآفرینی و غیره در‌صدد ارائه راهکارهایی برای افراد متخصص

ادامه مطلب »